Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ikorzystającemu ze sklepu internetowego PlanetaZ przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

INTERNEL - PlanetaZ

ul. Działkowa 62

02-234 Warszawa

lub na adres e-mail:

sklep@planetaz.pl.


Termin:

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

 

Zwrot świadczeń:

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba żezmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

INTERNEL - PlanetaZ

ul. Działkowa 62

02-234 Warszawa

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Wilk Inter Trading S.C. - właściciela sklepu PlanetaZ - świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.Wysyłka 24h

Newsletter