Procedura zwrotów i reklamacji

 

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zakupionym towarem. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

Aby dokonać zwrotu lub reklamacji należy:

    1. Pobrać, wydrukować i wypełnić formularz zwrotu / reklamacji. W przypadku reklamacji należy szczegółowo opisać powód. Wypełniony formularz można przesłać przy pomocy wiadomości e-mail na adres: sklep@planetaz.pl lub dołączyć do przesyłki zwrotnej.
    2. Zwracane produkty wraz z oryginałem faktury VAT oraz wypełnionym formularzem spakować tak, aby nie doszło do ich uszkodzenia w trakcie transportu.
    3. Całość wysłać na poniższy adres, zachowując dowód nadania, który może posłużyć jako podstawa do reklamacji w przypadku gdy przesyłka nie zostanie dostarczona. Zakupy można także zwrócić osobiście w poniższej lokalizacji, przy czym pieniądze zostaną zwrócone przelewem, na wskazany przez Państwa numer rachunku. Nie wypłacamy gotówki przy zwrotach dokonanych osobiście w naszym magazynie.   

Adres do zwrotów i reklamacji:

Buster Sp. z o.o. – PlanetaZ
ul. Piłsudskiego 23A
05-840 Brwinów


Wysyłka 24h

Newsletter