Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego to istotny aspekt jego zawodowego życia. Codziennie podejmuje on decyzje i udziela porad prawnych, które mogą mieć duże konsekwencje dla klientów. Dlatego też coraz większą wagę przywiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) przez osoby wykonujące ten zawód. W niniejszym artykule dowiemy się, dlaczego to tak istotne oraz…

Read More