Radcy prawni, podobnie jak inni profesjonaliści, często narażeni są na ryzyko związane z wykonywaną pracą. Biorąc pod uwagę specyfikę ich zawodu oraz fakt, że podejmują się rozwiązywania problemów prawnych klientów, ubezpieczenia stanowią nieodłączny element ochrony ich interesów. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty roli ubezpieczeń w ochronie radców prawnych oraz przedstawimy różne rodzaje…

Read More