Zarządzanie nieruchomościami to zadanie, które wiąże się z wieloma obowiązkami i odpowiedzialnościami. Zarządcy nieruchomości zajmują się codziennymi sprawami związanymi z utrzymaniem, remontami i bezpieczeństwem budynków. Ich decyzje mogą mieć wpływ na życie i zdrowie osób korzystających z tych nieruchomości. Dlatego też posiadanie ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest nieodzowne dla każdego zarządcy nieruchomości.

Read More